Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

Başkan

Doç. Dr. Şanlı KABAKTEPE 

Üyeler

Doç. Dr. Gülçin BEKER AKBULUT Doç. Dr. Haydar ALBAYRAK
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali GAZİ Öğr. Gör. Sıddık DOĞAN
Öğr. Gör. Asim TAŞ  

 

Raportör

Sabri ELMAS