Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Dr.Öğretim Üyesi Haydar ALBAYRAK
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

E-mail: haydar.albayrak@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Öğr. Gör. Asim TAŞ
Yerel Yönetimler

E-mail: asım.tas@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Öğr. Gör. Cumali AYDOĞAN
Yerel Yönetimler

E-mail: cumali.aydogan@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Yerel Yönetimler, Kentleşme, Yönetim ve Organizasyon

 

Öğr. Gör. Taha Yasin ATEŞ
Yerel Yönetimler

E-mail: taha.ates@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Siyasal İletişim, Yerel Demokrasi

Öğr. Gör. Niyazi DOĞAN
Yerel Yönetimler

E-mail: niyazi.dogan@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: