Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İş Akış Süreçleri

İA-001-Ders Planları ve Ders İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akışı
İA-002-Yayın İşleri İş Akışı
İA-003-Lisansüstü Ders Açma İş Akışı
İA-004-Uzmanlık Alan Dersi Ders Açma
İA-005-Enstitülerin Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı
İA-006-Yeni Doküman Hazırlama İş Akışı
İA-007-Döküman Revizyonu İş Akışı
İA-008-Döküman İptali İş Akışı
İA-009-Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı
İA-010-Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İş Akışı
İA-011-Akademik Takvim Hazırlama İş Akışı
İA-013-Ders Kayıtları Organizasyonu İş Akışı
İA-016-Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-017-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı
İA-018-Ön Lisans Öğrencileri Kayıt Açma İş Akışı
İA-019-Ön Lisans Öğrencileri ÖSYM Dikey Geçiş Akademik Not Ortalamaları Girişi İş Akışı
İA-020-ÖSYM İlk Kayıt İşlemleri
İA-021-Yüksekokullar Dikey Geçiş Sınavı Başvurularının Alınması İş Akışı
İA-022-Enstitü Yeni Öğrenci Kayıt İş Akışı
İA-023-Lisansüstü Ders Kayıt İş Akışı
İA-024-Lisansüstü Ders Muafiyeti İş Akışı
İA-025-Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akışı
İA-026-Kadrolu Öğretim Elemanlarının Üniversite Dışı Ders Görevlendirmeleri İş Akışı
İA-027-Önlisans Lisans Kontenjanlarının Organizasyonu İş Akışı
İA-028-Çift Anadal ve Kurumiçi Yatay Geçiş İşlemleri
İA-030-Kendi İsteği Üzerine Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kayıt Silme İş Akışı
İA-032-Ek Ders İşlemleri İş Akışı
İA-033-Çift Anadal Öğrencilerinin Öğrenim Durumu Takip İş Akışı
İA-034-Disiplin Cezası Alan Öğrenciler İş Akışı
İA-035-Hazırlık Öğretiminden Başarısız Olanlar İçin Kayıt Silme İş Akışı
İA-036-Öğrencilerin İzinli Sayılması İş Akışı
İA-037-Mazeret Sınavı İş Akışı
İA-039-Ön Lisans Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akışı
İA-040-Ön Lisans Öğrencileri Mezuniyet İş Akışı
İA-041-Servis Dersleri ve Üniversite Seçimlik Derslerin Yıliçi ve Final Sınavları Organizasyonu İş Akışı
İA-042-Sınavlara İtiraz İş Akışı
İA-043-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin İşleri İş Akışı
İA-044-Öğrenci Stajı İşlemleri İş Akışı
İA-045-Doktora-Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı İş Akışı
İA-046-Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı
İA-047-Lisansüstü İzinli Sayılma İş Akışı
İA-048-Lisansüstü Eş Danışman Atama İş Akışı
İA-049-Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı
İA-050-Lisansüstü Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
İA-051-Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akışı
İA-052-Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı
İA-053-Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı
İA-054-Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri İş Akışları
İA-056-Mezuniyet ve Diploma İşlemleri
İA-057-Bakım Onarım Müdürlüğü İş Akışı
İA-058-Araç Tamir Bakım İş Akışı
İA-059-Bilgi İşlem Bakım Onarım İş Akışı
İA-060-Peyzaj Bakım Onarım İş Akışı
İA-061-Peyzaj Planlama İş Akışı
İA-062-Peyzaj Düzenlemesi İş Akışı
İA-064 Kitap Basımı İş Akışı
İA-065-Basım İşleri İş Akışı
İA-066-Demir İşleri Atölyesi İmalat İş Akışı
İA-067-Agaç İşleri Atölyesi İmalat İş Akışı
İA-068-Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım Hizmet İnşaat İş Akışı
İA-069-İhale Suretiyle Mal Alım Hizmet Yapım İş Akışı
İA-071-Tatbikat İş Akışı
IA-072-Maas Hazırlama İş Akışı
IA-073-Maas ve Ek ders Dışındaki Ek Evraklar Hazırlama İş Akışı
İA-075- 2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı
İA-076- 2547 S.K.35.Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı
İA-077- 2547 S.K.35.Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı
İA-078- 2547-S.K.-39.Maddesine-Gore-Gorevlendirme-Is-Akisi
İA-079- Emeklilik İşlemleri İş Akışı
İA-080- Kpss Atamaları İş Akışı
İA-081- İptal İhdas İş Akışı
İA-082- Misafir Öğretim Üyelerinin Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İA-083-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı
İA-084- Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı
İA-085-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı
İA-086-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı
İA-087-Sürekli İşçi Atama İşlemleri
İA-088-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı
İA-089-Kütüphane Üyelik İşlemleri
İA-090-Kütüphane Materyali Ödünç İşlemleri
İA-091-Kütüphane Materyali İade İşlemleri
İA-092-Kütüphane Materyali Ödünç Süre Uzatımı İşlemleri
İA-093-Kütüphane Materyali Rezerve İşlemleri
İA-094-Kütüphane İlişik Kesme İşlemleri
İA-095-Kütüphane Danışma Hizmetleri İşlemleri
İA-096-Kütüphane Raf Hizmetleri İşlemleri
İA-097-Kütüphane Koleksiyon Geliştirme (Sağlama) İşlemleri
İA-098-Kütüphane Taşınır Kayıt İşlemleri
İA-099-Kütüphane Kataloglama-Sınıflandırma İşlemleri
İA-100-Kütüphane E-Kaynaklar İşlemleri
İA-101-Kütüphane Süreli Yayınlar İşlemleri
İA-102-Kütüphane Tez İşlemleri
İA-103-Kütüphaneler Arası Ödünç İşbirliği İşlemleri
İA-104-Kütüphane Kurumsal Akademik Arşiv İşlemleri
İA-105-Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı
İA-106-Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talebi İş Akışı
İA-107-Öğrenci Topluluğu Kampüs Dışı Etkinlik Talebi İş Akışı
İA-108-SKS Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım Hizmet İş Akışı
İA-109-Genel Evrak Birimi Gelen Evrak İş Akışı
İA-110-Üniversitemize Karşı Açılan Davalar
İA-111-Üniversitemizin Açtığı Davalar
İA-112-Üniversitemize Karşı Açılan İcra Takipleri
İA-113-Üniversitemizin Açtığı İcra Takipleri
İA-114-Genel Evrak Birimi Giden Evrak
İA-115- Profesör Doçent Kadroları Başvuruları
İA-116-Rektörlüğe Bağlı Bölümlerin Dr. Öğr. Üyesi Kadroları
İA-117-Üniversite Disiplin Kurulu
İA-118- Dr. Öğr. Üyesi Ataması
İA-119-Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması
İA-120-Bireyle Psikolojik Danışma
İA-121-PDRM Bireyle Psikolojik Danışma
İA-122- YTDB Proje Yapım
İA-123- YTDB Keşif
İA-124-YTDB Teknik Şartname
İA-125-YTDB Doğrudan Temin Usulü İle Mal Hizmet Alımı
İA-126-YTDB Peyzaj Bakım
İA-127-YTDB Bakım Onarım
İA-128-YTDB Yaklaşık Maliyet
İA-129-YTDB İhale
İA-130- YTDB Hakediş Hazırlama
İA-131-YTDB Geçici Kabul
İA-132-YTDB Kesin Kabul
İA-133-YTDB İş Yeri Teslimi
İA-134-YTDB Kesin Hakediş Hazırlama ve Ödenmesi
İA-135-Bütçe Hazırlama
İA-136- Rektörlüğe Bağlı Bölümlerin Öğretim Elemanı (Arş.Gör. Okutman, Öğr. Gör.) Kadroları
İA-137-Aylık Vergilerin Beyanı Ve Ödenmesi
İA-138-Döner Sermaye Müdürlüğü Doğrudan Temin Mal Alim
İA-139-Öğretim Elemanı Ek Ödeme
İA-140-SKS Bütçe Hazırlama İş Akışı
İA-141-SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci İşe Alım İş Akışı
İA-142-SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci İşten Çıkış İş Akışı
İA-143-SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Ödemeleri İş Akışı
İA-144-SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci Transferi İş Akışı
İA-145-SKS Kurum Dışı Gelen Evrak İş Akışı
İA-146-SKS Kurum Dışı Giden Evrak İş Akışı
İA-147-SKS Kurum İçi Gelen Evrak İş Akışı
İA-148-SKS Kurum İçi Giden Evrak İş Akışı
İA-149-SKS Ödenek Talep İş Akışı
İA-150-SKS Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Süreci İş Akışı
İA-151-SKS Stratejik Plan Hazırlama İş Akışı
İA-152-SKS Taşınır Devir Alma İş Akışı
İA-153-SKS Taşınır Satınalma İş Akışı
İA-154-MTÜ-SEM Eğitim Talebi İş Akış Şeması
İA-155-MTÜ-SEM Eğitim Verme İş Akış Şeması
İA-156-MTÜ-SEM Eğitmen Ücretinin Ödenmesi İş Akış Şeması
İA-157-SKS Taşınır Yıl Sonu İş Akışı
İA-158-MTÜ-SEM Kurs Ücretinin Tahsilatı İş Akış Şeması
İA-159-MTÜ-SEM Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İş Akış Şeması
İA-160-MTÜ-SEM Yeni Kurs Açma İş Akış Şeması
İA-161-SKS Genç Butik İş Akışı
İA-162-SKS Stant Açma İş Akışı – Firmalar
İA-163-SKS Stant Açma İş Akışı – Kamu Kurumları
İA-164-SKS Stant Açma İş Akışı – Kitabevleri
İA-165-SKS Stant Açma İş Akışı – Kurum İçi
İA-166-Ay Sonu İşlemleri
İA-167-Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı
İA-168-Banka Hesabı ve Gönderme Emrinin Kapatılması İş Akış Süreci
İA-169-Bütçe Hazırlama İş Akışı
İA-170-Bütçe İşlemleri İş Akışı
İA-171-Emanet İş ve İşlemleri
İA-172-İcra İş ve İşlemleri
İA-173-İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması Is Akısı
İA-174-Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri İş Akışı
İA-175-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı
İA-178-Ödenek Aktarma İş Akışı
İA-179-Ödenek Dağılımı İş Akışı
İA-180-Ön Mali Kontrol İş Akışı
İA-181-Ön Ödeme İşlemleri
İA-182-Öz Gelirlerin Takibi İş Akışı
İA-183-Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Is Akısı
İA-184-Performans Programının Hazırlanması Is Akısı
İA-185-Proje Ödeme İşlemleri
İA-186-Red ve İade İşlemi
İA-187-Stratejik Plan Gerçekleşme İş Akışı
İA-188-Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirilmesi İş Akışı
İA-189-Stratejik Planının Hazırlanması İş Akışı
İA-190-Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akışı
İA-191-Taşınmaz Gelirlerin Takibi ve Tahsili İş Akışı
İA-192-Teminat Mektubu İş Akış Süreci
İA-193-Yatırım Detay Programının Hazırlanması İş Akışı
İA-194-Yatırım Programı Revizesi İş Akışı
İA-195-Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İş Akışı