Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Ali GAZİ
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı

E-posta: ali.gazi@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları:Yeni İletişim Teknolojileri, Uluslararası İletişim, Etkileşim Tasarımı / Gösterge Bilim,  Siyasal İletişim

Öğr. Gör. Aytekin ERBAŞ

E-posta: aytekin.erbas@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Matbaacılık,Grafik,Bilgi İletişim Teknolojileri

Öğr. Gör. Hasan GÜNDOĞDU
Basım ve Yayın Teknolojileri

Email: hasan.gundogdu@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Matbaacılık,Grafik,Bilgi İletişim Teknolojileri