Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel


Doç.Dr. Şanlı KABAKTEPE
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan

E-mail: sanli.kabaktepe@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

  Özgmiş

 

Çalışma Alanları: Mikoloji, Mantar Sistematiği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

 

 

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Özlem TURSUN
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

E-mail: ozlem.tursun @ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah YIL
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

E-mail: gulsah.saatcioglu@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+90422 846 12 55-1565

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Palinoloji

Öğr. Gör. Ayşe ÖZER
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

E-mail: ayse.ozer@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları:Bahçe Bitkileri, Bağ Yetiştirme ve Islahı

Öğr. Gör. Gültunay EREN
Bahçe Tarımı

E-mail: gultunay.eren@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143-1578

Özgeçmiş

Çalışma Alanları:

 

Öğr. Gör. Sıddık DOĞAN
Peyzaj ve Süs Bitkileri

E-mail:siddik.dogan@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143-1574

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Peyzaj Mimarlığı (Bitki Materyali)

Öğr. Grv. Bülent KOÇER
Bahçe Tarımı

E-mail: bulent.kocer@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Öğr. Gör. Onur GÖKÇEK
Bahçe Tarımı

E-mail: onur.gokcek@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Üzümsü Meyveler

 

Öğr. Gör. Hasan GÜNDOĞDU
Basım ve Yayın Teknolojileri

E-mail: hasan.gundogdu@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Matbaacılık,Grafik,Bilgi İletişim Teknolojileri

Öğr. Gör. Aytekin ERBAŞ
Basım ve Yayım Teknolojileri

E-mail: aytekin.erbas@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Matbaacılık,Grafik,Bilgi İletişim Teknolojileri

Öğr. Gör. Niyazi DOĞAN
Yerel Yönetimler

E-mail: niyazi.dogan@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Öğr. Gör. Taha Yasin ATEŞ
Yerel Yönetimler

E-mail: taha.ates@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Siyasal İletişim, Yerel Demokrasi

Öğr. Gör. Asim TAŞ
Yerel Yönetimler

E-mail: asım.tas@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Öğr. Gör. Cumali AYDOĞAN
Yerel Yönetimler

E-mail: cumali.aydogan@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Yerel Yönetimler, Kentleşme, Yönetim ve Organizasyon

 

Doç. Dr. Gülçin BEKER AKBULUT
Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

E-mail: gulcin.akbulut@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Bitki Fizyolojisi, Bitki Biyokimyası, Herbisit Toksisitesi

Öğr. Gör. Tuba TÜRKOĞLU
Peyzaj ve Süs Bitkileri

E-mail: tuba.turkoglu@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Bitki Biyoteknolojisi, Biyomonitör Bitkiler

Doç.Dr. Zehra Tuğba MURATHAN
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

E-mail: zehra.murathan@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Dr.Öğretim Üyesi Haydar ALBAYRAK
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

E-mail: haydar.albayrak@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Ali GAZİ
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı

E-mail: ali.gazi@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Özgeçmiş

Çalışma Alanları:Yeni İletişim Teknolojileri, Uluslararası İletişim, Etkileşim Tasarımı / Gösterge Bilim,  Siyasal İletişim

Dr.Öğretim Üyesi Elif ÖZBEY
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Özgeçmiş

E-mail: elif.ozbey@ozal.edu.tr

Dahili Telefon:+904228461143

Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji


TR