Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

2020 – 2021 Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavları

TEK DERS SINAVI DUYURUSU

Yüksekokulumuzun Bölümlerinden tek dersten başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerimiz için 14 – 16.07.2021 tarihleri arasında tek ders sınavı yapılacağından bu durumda olan öğrencilerin 14.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile idareye başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Tek Ders Sınavına girebilmek için aşağıda Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinin 22/7 Maddesinde belirtilen şartlara ilgili öğrencilerin durumlarının uyması gerekir.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

22 – (7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yıl sonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yıl sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

TR