İdari Personel

Tuncay KAN
YüksekOkul Müdürü

Sabri ELMAS
Yüksekokul Sekreteri
Cumali AYDOĞAN
Müdür Yardımcısı
Sıddık DOĞAN
Müdür Yardımcısı
Mehmet YILMAZ
Bilgi İşletmeni
Abdulmecid TEMEL
Memur
Mustafa BİRİŞİK
ŞEF
Alattin ŞAHİN
Hizmetli