Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
103 Mesleki Matematik 3 0 3 4
103 Baskı Teknikleri 3 1 4 5
107 Röprodüksiyon ve Renk Bilgisi 3 1 4 4
119 İş Güvenliği 2 0 2 2
121 İletişim 2 0 2 3
125 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3 0 3 4
127 Dizgi Teknikleri 3 1 4 4
191 Türk Dili-I 2 0 2 2
197 Yabancı Dil-I 2 0 2 2

MM103 MESLEKİ MATEMATİK

Küme Kavramı, Bir Kümeyi Modellenmesi ve Farklı Temsil Biçimleri İle Gösterimi ve Bir Kümenin Alt Kümeleri, Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme İşlemleri, Sayma Sayılarından Başlayarak; Doğal Sayılar, Tamsayılar, Gerçek Sayılar, Rasyonel Sayılar ve İrrasyonel Sayıların Tanımı, Modüler Aritmetik, Birinci Dereceden ve İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve İkinci Dereceden Bir ve İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerine Dönüştürülebilen Denklem Sistemleri, Birinci ve İkinci Dereceden Bir ve İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Mutlak Değerli Eşitsizlikler, Olası Durumların Belirlenmesi ve Saymanın Temel İlkeleri, Permütasyon ve Kombinasyon, Basit Olayın, Ayrık ve Ayrık Olmayan Olayın Olma Olasılığı, Koşullu Olasılığı ve Bağımlı ve Bağımsız Olayın Olma Olasılığı, İstatistik’in Tanımı ve Betimleyici İstatistik,Sıklık Kavramı, Bağıl Sıklık Kavramı, veri Toplamak İçin Ölçme Aracı Geliştirme ve veri Toplama, Çetele ve Sıklık Tablosu, verilerin Sütun, Çizgi, Histogram, Sıklık Poligonu, Birikimli Sıklık Eğrisi, Küme Kavramı, Bir Kümeyi Modellenmesi ve Farklı Temsil Biçimleri İle Gösterimi ve Bir Kümenin Alt Kümeleri, Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve  Tümleme İşlemleri, Ortanca, Tepe Değeri, Aritmetik, Geometrik ve Harmonik Ortalamaları, Açıklık ve Standart Sapma, Yordamsal İstatistik, Hipotez Tanımı ve Hipotez Test Etme, Korelâsyon Analizi, T-Test Kullanarak Ortalamaların Karşılaştırılması. Varyans Analizi, Lineer Regresyon, Çoklu Lineer Regresyon Teknikleri.    

 BT103 BASKI TEKNİKLERİ

Ofset Baskı Sistemi Özellikleri ve Kullanım Alanları, Ofset Baskı Kalıpları, Ofset Kalıp Pozlandırma Cihazları, Ofset Baskı Kalıp Banyo İşlemleri, Ctp Ofset Kalıp Hazırlama, Flekso Baskı Sistemi Özellikleri ve Kullanım Alanları, Flekso Baskı Klişeleri ve Özellikleri, Flekso Filmlerinde Olması Gereken Özellikler ve Kalıp Pozlandırma Süreleri, Ctp Flekso Kalıplarının Yapısı ve Türleri, Tifdruk Baskı Sisteminin Özellikleri ve Kullanım Alanları Tifdruk Baskıda Kalıp Hazırlama Aşamaları, Serigrafi Baskı Sisteminin Özellikleri ve Kullanım Alanları, Serigrafi Baskı Kalıplar ve Özellikleri, Serigrafi Baskı Kalıp Hazırlama Aşamaları.

 RRB107 RÖPRODÜKSİYON VE RENK BİLGİSİ

Matbaacılıkta Kullanılan Film Banyo Çeşitleri ve İşlevi, Film, Banyo Makineleri, Orijinal Çeşitlerinin İncelenmesi, Matbaacılıkta Kullanılan Film Çeşitleri, Film Pozlandırma Makine Çeşitleri ve İşlevleri, Işık ve Renk, Frekans ve Dalga Boyu, Tepe Noktası, Renk Kavramı, Rengin Oluşumu, Tayf, İnsan Gözünün Rengi Algılayışı, Rengin Psikolojik Etkisi, Renk Çemberi, Ana ve Ara Renkler, Sıcak – Soğuk Renkler, Uzak- Yakın Renkler, Komşu Renkler, Nötr Renkler, Kontrast Renkler, Komplementer Renkler, Renk Çemberi ve Renk İlişkileri, Maddesel Renkler (CMYK) ve Pigment Renkleri ve Özellikleri, Pantone Renk Katalogu, Matbaa ve Renk İlişkisi, Işıksal Renkler (RGB) ve Özellikleri ve Renk Karışım Yöntemi ve Işık Renkleri, Sayısal Olarak Renk Karışımları Elde Etme ve Tasarım ve Renk İlişkisi

 IG119 İŞGÜVENLİĞİ

İş Yeri Güvenliğinin Tanımı ve Önemi, İşyerinde Kullanılan Koruyucu Araç ve Aparatlar, Baskı Öncesi, Baskı ve Baskı Sonrası Güvenlik Önlemleri, Depo ve Atık Malzeme Tasnifi İle İlgili Güvenlik Önlemleri, Elektrik Tesisatıyla İlgili Güvenlik Önlemleri, Yangın ve Türleri, Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntem ve Kimyasallar, İşletme Üretim Departmanlarında ve Depolarda Yangına Karşı Alınacak Önlemler, Meslek Hastalıkları, Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Önlemleri, Temel İlk Yardım, Kaza Raporları, İş Kazası Uygulanan Prosedürler

İLŞ 121 İLETİŞİM

Sözlü İletişim Kurmak, Sözlü İletişim Kurmak, Yazılı İletişim Kurmak, Yazılı İletişim Kurmak, Yazılı İletişim Kurmak, Sözsüz İletişim Kurmak, Sözsüz İletişim Kurmak, Sözsüz İletişim Kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim Kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim Kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim Kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak.

 BİT 125 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

DT 127 DİZGİ TEKNİKLERİ

Matbaacılığın Tanımı, Yazı Çeşitleri, Dizginin Tarifi ve Çeşitleri, Baskı Teknikleri, Basmayan Boş Malzemeler, Tipo Baskı Makinaları, Ölçü Sistemi İle İlgili Problemler, Dizgi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler, İnisyal Yapma, Stereo Tipi Yapma ve Faydaları, Klişe Hazırlama, Çinko Kalıp Pozlandırılması, Tipo Baskı El Aletleri, Baskı Yapan Malzemeler.

 TD191 TÜRK DİLİ1

Dil, Lehçe, Şive, Ağız, Kaynak Bakımından Diller, Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Türkçe Kökenli Kelimeleri Tanıma Yolları, Türkçe Kökenli Kelimeleri Tanıma Yolları, Dil Yanlışları, Dil Yanlışları.

 İN197  YABANCI  DİLİ1

Kendini Tanıtma, Alfabe ve Sayılar, Günler, Mevsimler, Aylar, Yıllar ve Saatler,Meslekler, Zamirler, Var-Yok (There İs-Are), Günlük İngilizce (Everyday English), Sahiplik (Have – Has Got), Yer –Zaman Edatları, Sıfatlar, Zarflar, Soru Zamirleri (Who-What-Where-Whose-When-How), Sıfatlar Karşılaştırma (Comparatives), Sıfatlar Karşılaştırma (Superlatives)

II. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
104 Ofset Baskı Sistemleri 3 2 4 5
108 Montaj Teknikleri 2 2 3 4
118 Yazı ve Tipografi 3 0 3 3
120 Röprodüksiyon ve Görüntü İşleme Teknikleri 3 1 4 4
122 Dijital Baskı Sistemleri 2 0 2 3
124 Temel Grafik Tasarımı 2 0 2 3
126 Meslek Etiği 2 0 2 2
128 Bilgisayar Donanımları 2 0 2 2
192 Türk Dili-II 2 0 2 2
198 Yabancı Dil-II 2 0 2 2

OBS 104 OFSET BASKI SİSTEMLERİ

Web Ofset Baskı Çalışma Prensibi, Web Ofset Baskı Makine Türleri, Web Ofset Baskıda Nemlendirme ve Mürekkep Sistemi, Web Ofset Baskıda Kırım ve Katlama Ünitesi ve Ayarları, Web Ofset Baskıda Baskı Problemleri ve Çözümleri, Teneke Ofset Baskı Kullanım Alanları, Teneke Ofset Baskıda Baskı Altı Malzemeleri, Teneke Ofset Baskıda Kalıp Hazırlama Aşamaları, Teneke Ofset Baskıda Kullanılan Mürekkepler ve Özellikleri, Teneke Ofset Baskıda Kurutma İşlemleri ve Önemi, Sürekli Form Baskı Makinelerinin Çalışma Prensipleri, Sürekli Form Baskı Kâğıtları, Sürekli Form Baskıda Kullanılan Mürekkepler, Sürekli Form Baskıda Makine Ayarları

MT 108 MONTAJ TEKNİKLERİ

Trase ve Makas Payı, Kalıp Sarma Payı ve Forma, Trase Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar, Kırma Katlama Yöntemleri, Uygulamalı Trase Çizmek, Uygulamalı Trase Çizmek, Montaj Yöntemleri, Montaj Yöntemlerinde Dikkat Edilecek Noktalar, Dijital Ortamda Kullanılan Montaj Programları, Dijital Ortamda Kullanılan Montaj Programları, Dijital Ortamda Kullanılan Montaj Programları, Baskı Çeşitlerine Göre Montajda Dikkat Edilmesi Gereken, Baskı Tekniklerinde Kullanılan Filmler, Baskı Tekniklerinde Kullanılan Filmler ve Özellikleri.

YT 118 YAZI VE TİPOGRAFİ

Tarih Öncesi Pratik Kaydetme ve Hatırlama Yöntemleri, Alfabetik Yazı ve Latin Alfabesinin Özellikleri, Yazı ve Alfabe Öncesi Gelişmeler-Piktograkik Yazı-İdeografik Yazı-Fonetik Yazı, Eski Mısır’da, Sümerler’de ve Mezopotamya’da ve Fenikeliler’de Yazı ve Gelişimi, Baskı Yazıları ve Özellikleri, Tipografi Kelimesinin Kökeni ve Tipografinin Günümüzdeki Tanımı ve Kapsamı, Baskı Yazı Elemanlarının Özellikleri ve Tanımlar ve Tasarım Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar, Dizginin Tanımı ve Dizgide Espas Kavramı, Dizgide ve Görüntüde Harf Yüksekliği ve Eni ve Okunabilirlik İşlevi, Kelimede Espas ve Kelime ve Satırlar Arasında Espas Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar, Dizgi Blokları, Bloklarda İnsiallerin Kullanımı Dizgi Bloğunun Sayfaya Yerleşimi, Basılı Alanlar Arasındaki İlinti ve Sayfaların Numaralanması.

RGT 120 RÖPRODÜKSİYON VE GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Flat-Bed (Düz Yataklı) Tarayıcılar, Drum (Tamburlu) Tarayıcılar, Opak Orjinaller,  Transparan Orjinaller ve Dijital Orjinaller, Tarama Renk Modları CMYK- RGB- Lab –Grayscale- Bitmap, Görüntü Tarama, Aktarma ve İşleme Programları, Pen Çizim Aracı İle Dekupe İşlemi, Freefrom Pen Tool, Pen Aracı Kullanımı ve Nokta Prensibi, Path’i Katdetmek, Path’i Clipping Komutu İle Kayıt Formatı İçerisine Gömmek, Resim Kayıt Formatları, Siyah Beyaz Fotoğrafları Özellikleri ve Renklendirme, Renklendirme Yöntemleri, Renk Düzenlemeleri ve Renk Değerlerini Düzenleme, Renk Dengesini Ayarlama ve Görüntü İşleme Yazılımlarının Renk Yönetimi Ayarları, Baskı Sistemlerine ve Değişkenlerine Göre Renk Oluşumu, Fotoğraflarda Kullanılan Renk Profilleri ve Renk Profili Ayarlarını Yapmak, Renk Düzenlemeleri Yapmak ve Görüntü İşleme Yazılımlarının Renk Yönetimi Menü ve Komutları, Baskı Sistemlerine ve Değişkenlerine Göre Renk Oluşumu, Fotoğraflarda Kullanılan Renk Profilleri, Renk Profili Ayarlarını Yapmak, Renk Düzenlemeleri Yapmak.

DBS 122 DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ

Dijital Baskı Sistemi Tanımı, Dijital Baskı Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları, Dijital Baskı Sisteminin Kullanıldığı Alanlar, Dijital Baskı Sistemi Yöntemleri, İç Mekan Baskı Alanları, İç ve Dış Mekan Baskı Alanları, İç ve Dış Mekan Dijital Baskıda Dikkat Edilecek Noktalar, İç ve Dış    Mekan Baskılarında Kullanılan Hammadde, Mürekkep ve Özellikleri, İç ve Dış Mekan Baskılarında Baskı Sonrası Yapılan İşlemler, Baskı Sonrası Kalite Kontrol, Dijital Baskıların İlan Tahtası Üzerine Yerleştirilirken Dikkat Edilecek Noktalar, Dijital Baskıların Vitrin Üzerine Aktarılırken Dikkat Edilecek Noktalar, Dijital Baskıların Bina Üzerine Aktarılırken Dikkat Edilecek Noktalar, Dijital Baskıların Araba Üzerine Aktarılırken Dikkat Edilecek Noktalar.

TGT 124 TEMEL GRAFİK TASARIM

Amblem, Amblemin Önemi ve Amblem Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar, Amblem Tasarımı, Yazı Bloklarının ve Satır Uzunluklarının Okunabilirliğe Etkisi, Renk ve Yazı Karakterlerinin İnsan Psikolojisine Etkisi ve İlan Tasarımında Dikkat Edilecek Noktalar, Resim ve Yazının İlandaki Önemi ve Rengin ve Grafiksel Düzenin İlana Katkısı, Kolaj Yöntemiyle İlan Tasarımı, İlan Tasarımı, Antetli Kağıt ve Önemi ve Antetli Kağıt Tasarımı Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar, Kolaj Yöntemiyle Antetli Kağıt Tasarımı, Antetli Kağıt Tasarımı, Antetli Zarfın Önemi ve Antetli Zarf Tasarımı Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar, Kolaj Yöntemiyle Antetli Zarf Tasarımı, Kartvizit Ebatları, Kartvizitlerin Kullanımı ve Önemi ve Kartvizit Tasarımı Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar, Kolaj Yöntemiyle Antetli Kartvizit Tasarımı.

ME126 MESLEK ETİĞİ

Etik ve Ahlak Kavramlarını İncelemek, Etik ve Ahlak Kavramlarını İncelemek, Etik Sistemlerini İncelemek, Etik Sistemlerini İncelemek, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek, Meslek Etiğini İncelemek, Meslek Etiğini İncelemek, Meslek Etiğini İncelemek, Meslek Etiğini İncelemek, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek, Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek, Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek, Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek.

BD 128 BİLGİSAYAR DONANIMLARI

Bilgisayar Donanımları ve Özellikleri, Ram ve Rom Bellek Kapasite ve Özellikleri, Ekran Kartları ve Özellikleri, Bilgisayarlarda Kullanılan Ek Donanımlar ve Özellikleri, Ek Donanım Bağlantıları, Ek Donanım Bağlantılar, Yazıcılar ve Türleri, Yazıcılar ve Türleri, Yazıcı Bağlantıları, Yazıcılarda Çıkış Ayarları ve Çıkış Alma Uygulamaları, Tarayıcılar ve Türleri, Tarama İşleminde Renk Modları ve Çözünürlük Kavramı, Tarama Uygulamaları, Tarama Uygulamaları.

TD192 TÜRK DİLİ2

İmla Kuralları, Soru Ekleri, Büyük Harflerin Kullanışı, Konu, Özelliklerine Göre Konu Türleri, Konuya Bakış Açısı, Konu Seçimi, Konu Maddesi, Konu Sınıflandırılması, Anafikir, Plan ve Çeşitleri, Anlatım ve Özellikleri, Sözlü Yazılı Anlatım Kaynakları, Makale ve Planlaması.

 İN198  YABANCI  DİLİ2

Çoğullar (Plurals), Miktar Belirleyiciler (Quantifiers), Geniş Zaman-1, Geniş Zaman-1, Şimdiki Zaman-1, Şimdiki Zaman-2, Geçmiş Zaman-1, Geçmiş Zaman-2, Geçmişte Süreklilik (Past Continuous), Gelecek Zaman-1, Gelecek Zaman-2, Günlük İngilizce (Everyday English)-1, Günlük İngilizce (Everyday English)-2, Günlük İngilizce (Everyday English)-3

III. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
205 Basım İşletmeciliği 2 0 2 3
215 Ciltleme Teknikleri 2 2 3 4
219 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 2 2
223 Ofset Teknikleri-I 3 2 4 5
225 Görüntü İşleme Teknikleri-I 3 1 4 4
227 Karton Ambalaj Tasarımı 2 0 2 3
229 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı-I 3 1 4 4
231 Fotoğraf Çekim Teknikleri 2 0 2 3
291 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-I 2 0  2 2

Bİ 205 BASIM İŞLETMECİLİĞİ

Basım İşletmeciliğinin Tanımı ve Özellikleri, Hukuksal Yapılarına Göre Basım İşletmeleri, Basım İşletmelerinde Üretim Sistemleri, Basım İşletmelerinde Üretimin Temel Özellikleri, Basım İşletmelerinde Üretimin Temel Özellikleri, verimlilik ve verimlilik Analizleri, İş Hukuku ve İşçi İşveren İlişkileri, vergi ve vergi Sistemleri, Basım Eserleri ve Türleri, Yayın ve Telif Hakkı ve vergilendirme, Kitabın Tarihsel Gelişimi, Yayımcılık Alanları ve Yayımcılık, Yayımcılık Süreci ve Editörlük, Basım İşletmelerinde Eserlerin Basılması Süreci.

CT215 CİLTLEME TEKNIKLERI

Tabaka Kırım Yöntemleri, Kırım İşleminde Kağıt Gramajının Önemi ve Kırım Katlama Makineleri, Rotasyon Kırım Ünite Ayarları ve İstifleme, Elle Harmanlama İşlemi, Makine İle Harmanlama İşlemi, İplik Dikiş Yapmak, Tel Dikiş Yapmak, İç Blok Hazırlama Basamakları, İç Blok Hazırlama Basamakları, İç Blok Hazırlama Basamakları, Cilt Bezi İle Kapak Hazırlama Cilt Bezi İle Kapak Hazırlama, Cilt Birleştirme İşleminin Tamamlama, Ciltlemede Dikkat Edilecek Noktalar.

GS219 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, Efqm Mükemmellik Modeli, Üretimde Kalite Kontrolü, Muayene ve Örnekleme, Muayene ve Örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

OT223 OFSET TEKNİKLER1

Kağıt Gramajları, Ebatları ve Çeşitleri, Kağıt Kesim Hesabı, Kağıtta Su Yönü ve Kağıt Depolama Koşulları, Kağıt Havalandırma Yöntemleri, Baskıya Giriş Ayarları, Mürekkep Sistemleri, Nemlendirme Sistemleri, Nemlendirme Sistemlerinde Kullanılan Malzemeler ve Merdane Kılıfları, Ofset Baskı Sistemi Kazanları ve Ayarları, Kağıt Türlerine Göre İstifleme ve Kurutma Sistemleri, Ofset Baskıda Kullanılan Kalıp Çeşitleri ve Banyo Malzemeleri, Konvansiyonel Yöntemlerle Ofset Baskı Kalıpları Hazırlama, Konvansiyonel Yöntemlerle Ofset Baskı Kalıpları Hazırlama, Ctp Yöntemlerle Ofset Baskı Kalıpları Hazırlama, Ctp Yöntemlerle Ofset Baskı Kalıpları Hazırlama

GİT225 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-1

Tarayıcılar Üzerinden Orijinalleri Görüntüleri Aktarma İşlemi, Görüntü İşleme Programları, Görüntü İşleme Programında Araç Paletleri, Görüntü İşleme Programında Araç Paletleri, Katman Oluşturma Yöntemleri, Katman Oluşturma Yöntemleri, Kanal Oluşturma, Filtre Uygulamaları, Dekupe İşlemleri, Path Uygulamaları.

KAT227 KARTON AMBALAJ TASARIMI

Kağıt karton ve mukavva özellikleri, Ambalaj türleri ve işlevleri, Ambalaj çizim yazılımları menü ve komutları, Ambalaj çizim yazılımları menü ve komutları, Ambalaj tasarımının görsel etkisi, Grafik tasarımı provaya hazırlama teknikleri, Prova yöntemleri ve prova alma, Ambalaj maketi yapmak, Ambalaj maketi yapmak, Overprint, Taşırma ve trapping metotları, Spot renkler ve spot renk ayarlamaları yapmak, Renkayrım ve çıkış özellikleri, Tasarımı flekso baskıya uygun hale getirmek, Deformasyon ve silindir hesaplamaları.

BDT229 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-1

Standart Sayfa Ebatları ve Metin Alanları Özellikleri, Resim Alanları ve Özellikleri, Mizanpaj Yazılımlarında Kontrol Araç Çubuğu ve Görevleri, Tolls Araç Paleti, Paragraf Araç Paleti ve Renk Araç Paletleri ve Özellikleri, Sayfa Özellikleri Araç Paleti ve Özellikleri, Mizanpaj Yazılımlarında Çizim Araçlar, Mizanpaj Yazılımlarında Çizim Araçların Görevleri, Çizgi Özellikleri, Çizgilerle Deforme Etme ve Birleştirme Metotları, Metin-Resim İlişkisi ve Farklı Formatlardaki Resimleri Mizanpaja Eklemede Dikkat Edilecek Noktalar, Tablolarda Satır-Sütun Özellikleri ve Hizalama Kullanımı, Tablolarda Satır ve Sütunda Tab Özelliklerinin Kullanımı, Cilt Şekillerine Göre Kesim Özellikleri ve Kırım Özelliklerinin Baskı Öncesi Ayarlanması, CMYK ve Ekstra Renklerin Baskı Öncesinde Ayarlanması, Dosya Kayıt Formatları, PDF Kayıt Formatının Yapısı ve Özellikleri.

 FÇT231 FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ

Alan derinliği ve fotoğrafa etkisi, Objektif odak uzaklığına göre alan derinliğine etkisi, Diyafram açıklığının alan derinliğine etkisi, Mimari fotoğraf çekimi, Mimari fotoğraf çekimi, Portre çekimi, Portre çekimi, Özel gün fotoğraf çekimi, Özel gün fotoğraf çekimi, Kompozisyonda altın oran kuralı, Fotoğrafta kullanılan kompozisyon kuralları, Kompozisyonda kullanılan görsel öğeler.

 AİT291 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1

İnkılabın Tanımı, İnkılabın Aşamaları, İnkılabın Unsurları, İsyan ve Unsurları, İhtilal ve Islahat Nedir? Sosyal Değişimi İfade Eden Kavramlar, Türk İnkılabının Stratejileri, Atatürk İnkılaplarının Özellikleri, Osmanlının Çöküşü ve İç ve Dış Sebepler, Osmanlı İmparatorluğunda Sanayileşme Teşebbüsleri ve Başarıya Ulaşılamamasının Sebepleri, Tanzimat’ın İlanı, Maddeleri, Getirdiği Yenilikler ve Sonuçları, Islahat Fermanı, Nedenleri Maddeleri ve Sonuçları, Avrupa Emperyalizminin Osmanlı Devletine Giriş Vasıtaları, Islahat Fermanının ve Tanzimat’ın Karşılaştırılması, Balkan Savaşları Sebepleri ve Sonuçları,1.Dünya Savaşı ve Osmanlının Savaşa Girme Sebebi.

 IV. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K AKTS
214 Matbaa Kalite Kontrol 2 0 2 2
224 Ofset Baskı Teknikleri-II 3 2 4 5
226 Görüntü İşleme Teknikleri-II 3 1 4 4
228 Meslek Hesaplamaları 3 0 3 3
230 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı-II 3 1 4 4
232 Serigrafi Baskı 2 1 2 4
234 Karton Ambalaj Üretimi 2 1 2 3
236 Proje Hazırlama 2 0 2 3
292 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II 2 0  2 2

MKK214 MATBAA KALİTE KONTROL

Kalite ve Kalite Kontrolün Tanımı, Kalite Kontrolün Özellikleri, Dizgide Kalite Kontrol, Dizginin Görsel Kalitesi, Foto Dizgide Kalite Kontrol, Masa Üstü Çıkış Makinalarında Kalite Kontrol, Orijinaller ve Çeşitleri, Orijinallerde Aranılan Özellikler, Tramlı Reprodüksiyonda, Kalite Kontrol, Sensitometrik Terimler, Son Poz ve Flaş Pozu, Ofset Baskıda Montajın Baskı Kalitesine Etkisi, Ofset Baskıda Kalıp ve Baskı Kalitesine Etkisi, Kağıt ve Baskı Kalitesine Etkisi, Montajın Baskı Kalitesine Etkisi.

 OT224 OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

Kalıp Üzerinde Etek Makas Kavramları ve Kalıbı Kazan Üzerine Yerleştirme, Kalıp Altı Besleme Şekilleri ve Kalıp Yüzeyinin Temizleme İşlemleri, Ofset Baskı Sisteminin İşleyişi, Ofset Baskı Mürekkeplerinin Yapısı ve Özellikleri, Baskı Ayarları, Örnek Baskı Uygulamaları, Örnek Baskı Uygulamaları, Baskı Makinesi Temizliğinde Kullanılan Kimyasallar, Kağıttan Kaynaklanan Problemler ve Çözümleri, Mürekkepten Kaynaklanan Problemler ve Çözümleri, Kalıp ve Kauçuktan Kaynaklanan Problem ve Çözümleri, vernik ve Yaldız Baskısı, Lak Baskısı ve Çeşitleri, Numaratör Baskısı ve Kullanım Alanları.

 GİT226 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-2

Görüntü İşleme Program Araçları, Katmanları Birleştirme, Metin Düzenleme ve Deforme Etme, Metin Düzenleme ve Deforme Etme, Görüntü Ebetleri ve Özellikleri, Kırım ve Kesim İşlemleri, Görüntü Kayıt Formatları, Renklendirme Yöntemleri, Renklendirme Yöntemleri, Renk Düzenlemeleri, Fotoğraflarda Kullanılan Renk Profilleri, Renk Ayırım Sistemleri, Renk Ayırım Sistemleri, Resim İşleme Programında RGB, CMYK Renk Modları

MH228 MESLEK HESAPLAMALARI

Maliyet Sisteminin Seçimi ve Önemi, Basım İşletmelerinde Sipariş Maliyet Sisteminin Uygulanabilirliği, Ön ve Son Maliyetin Kontrolü, Standart Maliyet Sistemleri, Dizgi İşlemlerinin Sınıflandırılması, Kağıt Maliyeti ve Önemi, Kağıt Ağırlıklarının Hesaplanması, Kitap Baskılarında Sırt Kalınlığı, Baskı-Ciltlemede Fire Kağıt Hesabı, Afiş, Takvim, Kitap ve Benzeri Baskılarda Kağıt Karton Maliyeti, Baskı Makinesi Ebatları ve Renk Ünite Sayısının Baskı Maliyetine Etkisi, Montaj ve Kalıp Maliyeti, Mürekkep Maliyetinin Hesaplanması, Toplam Birim Maliyetinin Hesaplanması, Paket Maliyet Programları

 BDT230 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-2

            Mizanpaj Yazılımlarında Kontrol Araç Çubuğu ve Görevleri, Tolls Araç Paleti, Paragraf Araç Paleti ve Renk Araç Paletleri ve Özellikleri, Standart Sayfa Ebatları ve Mizanpaj İçerisinde Sütunların Yapısı ve Özellikleri, Standart Kitap Ebatları ve Kitap Cilt Özelliklerine Göre Yapılacak Ayarlamalar, Kitap Mizanpaj Uygulamaları, Kitap Mizanpaj Uygulamaları, Standart Dergi Ebatları ve Dergi Cilt Özelliklerine Göre Yapılacak Ayarlamalar, Dergi Mizanpaj Uygulamaları, Dergi Mizanpaj Uygulamaları, Dergi Mizanpaj Uygulamaları, Dergi Mizanpaj Uygulamaları, Standart Gazete Ebatları Gazete Özelliklerine Göre Yapılacak Ayarlamalar, Gazete Mizanpaj Uygulamaları, Gazete Mizanpaj Uygulamaları

 SB232 SERİGARFİ BASKI

Serigrafi Baskı Uygulama Alanları ve Malzemeler, Çerçeve Çeşitleri ve Çerçeve Gerilme Yöntemleri, Kalıp Hazırlama Yöntemleri, Serigrafi Baskı Mürekkep ve Özellikleri, Rakle Türleri ve Seçimi, El Tezgâhında Serigrafi Baskı Yapma İşlemleri, El Tezgâhında Serigrafi Baskı Yapma İşlemleri, Poza ve Vakum Ayarı, Mürekkep Kuruma Yöntemleri, Serigrafi Baskıda Kullanılan Temizleme Kimyasalları ve Özellikleri, Serigrafi Baskıda Baskı Problemleri ve Çözümleri, Farklı Yüzeylere Baskı Yapma Teknikleri, Üç Boyutlu Yüzeylere Serigrafi Baskı Yapma Teknikleri, İç Boyutlu Yüzeylere Serigrafi Baskı Yapma Teknikleri

KAÜ234 KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

Çelik Kesim Şeritleri Yapısı ve Kullanım Alanları, Kalıp Yapımında Kullanılan Plakalar, Kâğıdın Su Yönü ve Kesim İşleminde Önemi, Lazer İle Kesim Kalıbı Hazırlanması, Lazer İle Kesim Kalıbı Hazırlanması, Kesim Kalıbı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar, Çoklu Kesim Makineleri ve Çeşitleri, Hızlı Kesim Makineleri ve Çeşitleri, Karşı Kalıp Hazırlanması Kesim ve Ayıklama İşlem Basamakları, Kesim ve Ayıklama İşlem Basamakları, Katlama Makineleri, Katlama İşleminde Dikkat Edilecek Noktalar, Karton Yapıştırma Makineleri ve İşlem Basamakları

 PH236 PROJE HAZIRLAMA

Proje Konusu Belirleme, Proje Konusu Belirleme, Bilgi Toplama, Projeyi Planlama,  Projeyi Yürütme, Projeyi Değerlendirme ve Rapor Yazma, Projeyi Sunma

 AİT292 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2

1.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu (Mondros Ateşkes Antlaşması, Paris Antlaşması), İzmir’in İşgali, Cemiyetler, Kuvayi Milliye Hareketi, Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Toplanması ve Misak-I Milli, T.B.M.M’nin Açılması, T.B.M.M’ye Karşı İlk Ayaklanmalar ve Sevr Antlaşması, Ayaklanmaların Sebepleri ve Sonuçları, Düzenli Ordunun Hazırlanması, Sevr Antlaşması, Kurtuluş Savaşı Muharebeleri ve Sonuçları, 1.ve 2. İnönü Muharebeleri Sebebi ve Sonuçları, Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet Dönemi İnkılap Hareketleri, Siyasal Alanda İnkılaplar, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması,1924 Anayasası, Çok Partili Hayata Geçiş ve Başarısızlığın Sebepleri, Hukuk Alanında İnkılaplar