Bahçe Tarımı Programı

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  1. YARIYIL                                                   
DERSİN KODU DERSİN ADI T P K AKTS
00101 Matematik 2 0 2 2
00105 Bahçe Bitkilerine Giriş 3 3 4 5
00107 Bahçe Bitkileri Ekolojisi 3 0 3 3
00109 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 3 0 3 3
00111 Toprak Bilgisi 3 0 3 3
00113 Botanik 2 0 2 2
00117 Meteoroloji 2 0 2 2
00191 Türk Dili 2 0 2 2
00197 İngilizce I 3 0 3 2

00101 Matematik

Sayılar, Cebir, Denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, Trigonometri, Kompleks Sayılar, Logaritma

00105 Bahçe Bitkilerine Giriş

Bahçe Bitkilerinin Tanımı ve Sınıflandırılması, Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Bahçe Bitkileri Ekolojisi, Biyolojisi, Fizyolojisi Bahçe Bitkilerinin Çoğaltılması Bahçe Bitkilerinde Bakım, Tesis, Hasat ve Pazarlama

00107 Bahçe Bitkileri Ekolojisi

İklim Faktörü (Işık, Hava, Rüzgar) Toprak Faktörü, Biyolojik Faktörler, Fotosentez, Bahçe Bitkileri, Sebze, Bağcılık ve Meyve Yetiştiriciliği Açısından Ekoloji

00109 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

Bitki Kökleri ve Sistemleri, Bitkilerin Su ve Besin Alımı, Bitkilerde Suyun Taşınması ve Su Kaybı, Fotosentez ve Etkileri Bitkilerin Solunumu.

00111 Toprak Bilgisi

Toprağın Tanımı ve Önemi, Toprağın Ana Maddesi, Toprağa Karakter Kazandıran Faktörler, Toprak Profili, Mineral Toprakların Fiziksel Özellikleri ve Bitki Besin Maddeleri, Toprağın Kireçlenmesi ve Erozyonu.

00113 Botanik

Hücre Morfolojisi, Doku, Organlar, Üreme.

00117 Meteoroloji

Meteorolojiye Giriş, Sıcaklık, Hava Basıncı, Rüzgar, Nem, Yağış, Hava Kütleleri, Cephe Sistemleri, Meteorolojik Rasatlar ve Değerlendirilmesi, Kayıtlar ve Bültenler.

00101Türk Dili l

Dil, Kültür, Lehçe, Şive, Ağız, Kaynak Bakımından Diller, Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Türkçe Kökenli Kelimeleri Tanıma Yolları, Dil Yanlışları

00197 İngilizce I

Zamanlar, Bağlaçlar Fiiller, Ekler, Çekim Ekleri, Soru ve Cevap Türleri, Metin Diyalog Çalışması

II. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T P K AKTS
00102 Budama Tekniği 2 2 3 4
00104 Bağcılık 2 2 3 4
00110 Bahçe Bitkileri Gübrelenmesi 2 2 3 4
00112 Üzümsü Meyveler 2 2 3 4
00114 Mesleki Uygulama 0 4 1 4
00118 Ölçme Bilgisi 2 2 3 4
00120 Sebze Yetiştirme Tekniği 2 2 3 4
00192 Türk Dili II 2 0 2 2
00196 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 4
00198 İngilizce II 3 0 3 2

00102 Budama Tekniği

Budamanın Oluşturduğu Olumsuzluklar, Budamanın Etkileri, Zamanı ve Şekilleri, Meyve Ağaçlarında ve Bağcılıkta Uygulanan Terbiye Şekilleri, Meyve Türleri ve Budama, Meyve Ağaçlarında Don ve Tomurcuklanma Olayı

00104 Bağcılık

Malatya İlinde Bağcılık, Ülkemizde Üzüm Çeşitleri, Asmanın Yapısı, Gelişimi ve Çoğaltılması, Bağların Kurulması, Budama ve Terbiye, Bağbozumu ve Pazarlanması.

00110 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi

Gübrelerin Sınıflandırılması, İşletme Gübreleri, Azotlu, Fosforlu, Potaslı, Kompoze Gübreler, Gübre Kullanımı ve Dikkat Edilecek Hususlar Meyvelerde, Sebzelerde ve Bağlarda Gübreleme.

00112 Üzümsü Meyveler

Üzümsü Meyvelerin Önemi, Tarihçesi ve Sistematikteki Yeri, Çilek, Ahududu, Böğürtlen, Frenk Üzümü, Bektaşi Üzümü, Diğer Üzümsü Bitkiler, Üzümsü Meyvelerin Bahçe Tesisi, Hasadı ve Pazara Hazırlanması.

00114 Mesleki Uygulama

İşlenen Mesleki Konuların Değerlendirilmesi Deneme Bahçelerinin Kurulması, Teknik Geziler, Seminer Çalışmaları.

00118 Ölçme Bilgisi

Ölçme Bilgisi Dersi; Düzlem ve Geometrik Ölçümler, Ölçü Birimleri, Basit Ölçüm Araçları Gibi Konularla Bir Meyve Bahçesinin Tesis Edilebilmesi İçin (Arazi Tesviyesi, Arazinin Parsellere Ayrılması Vb.) Gerekli Olan Temel Bilgileri İçermektedir. Ölçme Bilgisi Dersinin verilmesi Öğrencilerin Uygulama Alanındaki Eksikliklerini Tamamlayarak Bölümümüzden Daha Donanımlı Bir Şekilde Mezun Olmalarını Sağlayacaktır.

00120 Sebze Yetiştirme

Sebzecilik İşletme Şekilleri, İklim ve Toprak, Sebze Bahçesinin Tesisi, Sebzecilikte Sulama, Gübreleme, Mücadele, Sebzecilikte Çoğaltma ve Pazarlama İşlemleri.

00192 Türk Dili II

İmla Kuralları, Soru Ekleri, Büyük Harflerin Kullanılışı, Konu, Özelliklerine Göre Konu Türleri, Konuya Bakış Açısı, Konu Seçimi, Konu Maddesi, Konu Sınıflandırması, Ana Fikir, Plan ve Çeşitleri, Anlatım ve Özellikleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım Kaynakları, Makale ve Planlaması, İlmi Araştırma Yazıları ve Planları, Araştırma Kaynakları, Sempozyum, Nutuk, Cümle ve Cümle Çeşitleri.

 00196 Temel Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojilerine Giriş, Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Bir İşletim Sistemi Kullanımı, Yan Birimleri Kullanma, Bilgisayar Yazılımı, Uygulama Yazılımlarına Giriş, Kelime İşlemciler ve Raporlama, Tablolama Paketleri, Bilgisayarlı Sunum Paketleri, veri Tabanları, Bir veri Tabanı Paketini Kullanımı, veri İletişimi ve Bilgisayara Ağları, Elektronik Posta Kullanımı

00198 İngilizce II

Edatlar, Sıfatlar, Sıfat Çekimleri, Sıfatların Dereceleri, Cümle Çeşitleri, 30 Sayfalık İngilizce Derginin Türkçe ’Ye Çevirisi.

III. YARIYIL                                           

DERSİN KODU DERSİN ADI T P K AKTS
00205 Meyve Yetiştirme 3 3 4 5
00207 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği 2 2 3 3
00209 Bahçe Bitkileri Hastalıkları 3 0 3 4
00211 Bahçe Bitkileri Zararlıları 3 0 3 4
00213 Bahçe Ziraatı Mekanizasyonu 2 2 3 4
00215 Tarımsal Pazarlama 2 0 2 2
00217 Seracılık 2 2 3 4
00219 Organik Tarım 3 0 3 4
00291 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 2

00205 Meyve Yetiştirme

Meyvecilikte Bahçe Tesisi, İklim ve Toprağın Etkisi, Meyve Bahçelerinde Bakım İşleri, Tozlanma, Döllenme ve Meyve Tutumu, Meyve Bahçelerinde Soğuklama ve Dökülme, Meyvelerde Hasat, Muhafaza, Pazarlama.

00207 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği

Mantarın Tanımı ve Ekonomik Önemi; Mantar Yetiştirme Ortamları ve Sistemleri, Mantar Hastalıkları ve Zararlıları, Yastıklarla İlgili Genel Bilgiler, Mantarın İnsan Sağlığı Açısından Önemi.

00209 Bahçe Bitkileri Hastalıkları

Genel Meyve Hastalıkları, Meyve Hastalıkları, (Fumayn, Güneş Yanığı, Zamklanma, Derin Dikim, Klazör) Meyve Hastalıkları (Yumuşak Çekirdekliler, Sert Çekirdekliler, Sert Kabuklular) Sebze Hastalıkları (Genel Hastalıklar, Özel Hastalıklar)

00211 Bahçe Bitkileri Zararlıları

Genel Zararlılar. Özel Zararlılar (Yumuşak Çekirdekli Meyveler, Sert Çekirdekli Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler, Bağ, Sebze)

00213 Bahçe Ziraatı Mekanizasyonu

Tarımda Makinalaşma, Türkiye Tarımı ve Mekanizasyonu Durumu, Enerji, İçten Yanmalı Motorlar, Traktörler, Ekim Dikim Makinaları, Hasat Makinaları, Sera Mekanizasyonu, Su Çıkarma Makinaları, Tarım Makinalarının Seçimi ve İşletme Esasları.

00215 Tarımsal Pazarlama

Pazarlama ve Tarımsal Pazarlamanın Genel Tanımı, Pazarlamanın Tarımsal Üretim ve Ekonomik Gelişme İle İlişkileri, Pazarlama Zinciri, Pazarın Tanımı ve Bir Pazarın Oluşabilmesi İçin Gerekli Şartlar, Pazarlama Hizmetleri, Pazarda Talep Arz İlişkileri ve Fiyatlar, Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Fiyat Politikası, Pazarlama Masrafları.

00217 Seracılık

Türkiye’de Seracılığın Gelişimi ve Bugünkü Durumu, Seraların Sınıflandırılması, Sera Kuruluşuna Etki Eden Elamanlar ve Faktörler, Serada Ekolojik Faktörleri Ayarlama Çalışmaları, Seracılığı Etkileyen Faktörler(Sulama, Gübreleme, Münaveme)

00219 Organik Tarım

Organik Tarım, Organik Tarımda Kontrol Mekanizması, Organik Tarıma Başlama Esasları, Organik Bitkisel Üretim, Organik Hayvansal Üretim, Organik Arıcılık ve Su Ürünleri Üretimi

00291 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

İnkılabın Tanımı, İnkılabın Aşamaları, İnkılabın Unsurları, İsyan ve Unsurları, İhtilal ve Islahat Nedir? Sosyal Değişimi İfade Eden Kavramlar(Tekâmül, Tarih), Türk İnkılabının Stratejileri, Atatürk İnkılaplarının Özellikleri, Osmanlının Çöküşü ve İç ve Dış Sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun Yenileşme Hareketleri, Osmanlı İmparatorluğunun Sanayileşme Teşebbüsleri ve Başarıya Ulaşılamamasının Sebepleri, Tanzimat’ın İlanı, Maddeleri, Getirdiği Yenilikler ve Sonuçları, Islahat Fermanı, Nedenleri, Maddeleri ve Sonuçları, Avrupa Emperyalizminin Osmanlı Devletine Giriş Vasıtaları, Islahat Fermanının ve Tanzimatın Karşılaştırılması, Balkan Savaşları Sebepleri ve Sonuçları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlının Savaşa Girme Sebebi, Cepheler (Çanakkale, Kafkas), I. Dünya Savaşının Sonuçları ve Osmanlıya Olan Etkisi.

IV. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T P K AKTS
00204 Ürün Değerlendirme 3 0 3 3
00206 Bahçe Bitkileri Islahı 3 0 3 3
00208 Bahçe Bitkileri Sulaması 2 2 3 3
00210 Fidan Yetiştiriciliği 2 2 3 4
00212 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği 2 2 3 4
00214 Mesleki Uygulama II 0 4 1 4
00218 Örtü Altı Yetiştiriciliği 2 0 2 2
00220 Seminer Hazırlama 2 0 2 2
00292 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II 2 0 2 2

00204 Ürün Değerlendirme

Bahçe Ürünlerinin Gruplandırılması, Bahçe Ürünlerinde Meyve Tutumundan Derimine Kadar Geçen Devrede Oluşan Kimyasal ve Fiziksel Değişimler, Solunum, Derim, Standardizasyon, Ambalaj, Muhafaza, Pazara Hazırlama, Soğuk Zincir, Kurutma, Marmelat, Reçel, Konserve.

00206 Bahçe Bitkileri Islahı

Islahın Amacı ve Çevre Şartlarının Rolü, Kendine ve Yabancı Döllenen Bahçe Bitkileri Islahı, Diğer Islah Metotları, Islah Çalışmalarının Ekonomi Boyutu.

00208 Bahçe Bitkileri Sulanması

Sulamanın Tanımı, Önemi ve Yararları, Toprak-Su-Bitki İlişkisi, Sulama Suyu İhtiyacı ve Yöntemleri, Uygun Sulama Metodunun Seçimi, Sebze, Meyve ve Bağların Sulanması.

00210 Fidan Yetiştiriciliği

Fidanlığın Planlanması ve Yer Seçimi, Fidan Çoğaltım Programları, Özel Fidan Çoğaltma, Kayısı, Elma, Armut, Vişne ve Kiraz, Alternatif Meyve Fidancılığı.

00212 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği

Süs Bitkilerinin Ekonomik Değeri, Bitki Üretim Yöntemleri, Toprak Seçimi, Toprak Sterilazyonu, Çoğaltma Metotları, Kesme Çiçekçilik, Salon Bitkileri, Bahçe Peyzajında Yer Alan Süs Bitkileri.

00214 Mesleki Uygulama

İşlenen Mesleki Konuların Değerlendirilmesi, Deneme Bahçelerinin Kurulması, Teknik Geziler, Seminer Çalışmaları.

00218 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği:

Örtü Altı Sebze Yetiştirme Dersi; Örtü Altı Yetiştirme Sistemleri, Örtü Altı Tarımının Nerelerde Yapılabileceği ve Örtü Altında Sebze Yetiştirme Tekniği Gibi Konuları Kapsamakta Olup Bu Dersin verilmesi Öğrencilerin Sebze Yetiştiriciliği Uygulama Alanındaki Bilgi ve Becerilerini Daha İyi Geliştirerek Bölümümüzden Mezun Olmalarını Sağlayacaktır

00220 Seminer

Öğrencilerin Araştırma Yapabilmeleri, Yaptıkları Araştırmayı Sunabilme Yeteneği Kazandırabilmek İçin Seminer Dersi Getirilmesi Düşünülmüştür.

00292 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

1.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu (Mondros Ateşkes Antlaşması, Paris Barış Antlaşması, İzmir’in İşgali, Cemiyetler, Kuvayi Milliye Hareketi), Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Toplanması ve Misak-I Milli, T.B.M.M’nin Açılması, T.B.M.M’YE Karşı İlk Ayaklanmalar ve Serv Antlaşması, Ayaklanmaların Sebepleri ve Sonuçları, Düzenli Ordunun Hazırlanması, Serv Antlaşması, Kurtuluş Savaşı Muharebeleri ve Sonuçları,1.ve 2.İnönü Muharebeleri Sebebi ve Sonuçları, Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet Dönemi İnkılap Hareketleri, Siyasal Alanda İnkılaplar, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması,1924 Anayasası, Çok Partili Hayata Geçiş ve Başarısızlığın Sebepleri, Hukuk Alanında İnkılaplar, Medeni Kanunun Kabulü, Kadınlara Tanınan Siyasi Haklar, Kılık Kıyafette Değişiklik, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim-Saat ve Ölçülerde Değişiklik, Soyadı Kanunu.